Εξελισσόμαστε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η δέσμευση της Beissier στο περιβάλλον είναι ένας από τους στρατηγικούς της πυλώνες. Περιλαμβάνουμε κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παγιώνοντας το υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Ένα μοντέλο 360º που ξεκινά εντός του οργανισμού, προωθώντας μια υπεύθυνη στάση μεταξύ των επαγγελματιών μας, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά τη διαδικασία αγοράς, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που συμμερίζονται το όραμα και τις αξίες μας, διασφαλίζοντας ότι πέραν της ποιότητας των υπηρεσιών τους, ενεργούν με τον ίδιο αίσθημα ευθύνης.

Στη διαδικασία παραγωγής, εργαζόμαστε συνεχώς τόσο για την εξεύρεση νέων τύπων που βελτιώνουν τη σύνθεση των προϊόντων μας όσο και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με καινοτόμες, ανακυκλωμένες και πιο βιώσιμες πρώτες ύλες, που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Παρακάτω παρουσιάζουμε την μετατροπή των διαδικασιών που διεξάγουμε στις εγκαταστάσεις μας, οι οποίες αποτελούνται από εργοστάσιο, αποθήκη και γραφεία, καθώς και τις προκλήσεις που έχουμε θέσει οι ίδιοι για το εγγύς μέλλον:

retos_e_hitos_fabrica_2023

1. Πνευματικός έλεγχος για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των απωλειών.

2. Ένας νέος στόλος αειφόρων οχημάτων.

3. Θέρμανση - Σύστημα αγωγών ακτινοβολίας

4. Νέα μηχανήματα περιτύλιξης - 30% εξοικονόμηση σε πλαστικό

5. Διαχείριση αποβλήτων - Ανάκτηση του 30%

6. Φωτισμός - Εξοικονόμηση της τάξεως περίπου 75%

7. Επαναχρησιμοποίηση παλέτας - 4.000/έτος

8.Περονοφόρα οχήματα με μπαταρίες λιθίου

9.Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων - 100% των λυμάτων

10. Θερμομόνωση εργοστασίου και γραφείων

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA