Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Στη Beissier, τηρούμε μια σταθερή δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον. Εργαζόμαστε καθημερινά για να βελτιώσουμε την πολιτική διαχείρισης και να προβλέψουμε τις επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές. Σε επίπεδο προϊόντων, κατασκευάζουμε υλικά που είναι ασφαλή, υγιεινά και βιώσιμα και για το άτομο που τα εφαρμόζει και για τον χρήστη που θα τα απολαύσει. Εργαζόμαστε ασταμάτητα για να αποκτήσουμε τις συναφείς πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν τις δεσμεύσεις μας αλλά και τον βαθμό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με αυτές.

banner_sellos_en
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ: ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

  tipo_i_ecolabel

  Το οικολογικό σήμα της ΕΕ αποτελεί ένδειξη περιβαλλοντικής αριστείας που χορηγείται σε προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως την παραγωγή και τη διανομή και την εξάλειψη των αποβλήτων.

  Αυτό το οικολογικό σήμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους καταναλωτές καθοδήγηση και ακριβείς πληροφορίες για τα εν λόγω προϊόντα, οι οποίες δεν είναι παραπλανητικές και έχουν επιστημονική βάση.

  Τα χρώματα Drywall Primer και Isolfix για την κάλυψη των λεκέδων συγκαταλέγονται μεταξύ των προϊόντων της Beissier που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ.


  - Dry Wall Primer

  - Isolfix al agua


 • EPD: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  image

  Η Πιστοποίηση Περιβαλλοντικών Προϊόντων (EPD) παρέχει τις λεπτομέρειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, βάσει μιας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA).

  Οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις παρέχουν ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις ενός προϊόντος στο περιβάλλον, μέσω ανάλυσης του συνολικού κύκλου ζωής του. Τα EPD είναι πιστοποιήσεις Τύπου III σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. Οι Πιστοποιήσεις Περιβαλλοντικών Προϊόντων (EPD) χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής των κτιρίων και τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, αναλύοντας τους κύκλους ζωής των προϊόντων.

  Τα EPD είναι απαραίτητα για την απόκτηση πιστοποιητικών βιώσιμης κατασκευής όπως τα LEED, BREEAM, WELL, DGNB ή HQE® και αυξάνουν τη ζήτηση για την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

  Ως ηγέτης στην αγορά πληρωτικών-στόκων, η σειρά Beissier έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία αυτού του τομέα που έλαβε πιστοποίηση EPD το 2015 για τα ακόλουθα προϊόντα AGUAPLAST:


  - Aguaplast Universal Pro

  - Aguaplast Renovation

  - Aguaplast Super fine

  - Aguaplast Standard / Alto Standard

  - Aguaplast Mont Blanc


  Κατά συνέπεια, παρέχει στους επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές και στους επαγγελματίες του τομέα κατασκευών όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος, που χρησιμοποιούν με σκοπό να αποδείξει τη δέσμευσή για την υλοποίηση βιώσιμων κτιρίων σε όλο τον κόσμο.

  Στη Beissier, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να γνωστοποιήσουμε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας με διαφάνεια και αξιοπιστία, έτσι ώστε οι τεχνικές πληροφορίες τους να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε τις χρειάζεται.

 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  a

  Το σήμα αυτό είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία για τα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά εσωτερικών χώρων και βασίζεται στις συνολικές τους εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) μετά από 28 ημέρες.

  Το σήμα αξιολογεί τα προϊόντα με γράμματα από την υψηλότερη (χειρότερη) κατηγορία εκπομπών «C» έως τη χαμηλότερη (καλύτερη) «A+». Η κατηγορία εκπομπών δηλώνεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

  Όλοι οι στόκοι σε σκόνη της AGUAPLAST ταξινομούνται ως A+, όπως και το 90% των έτοιμων μεικτών σκευασμάτων.

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA