ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι τύποι οικολογικών σημάτων υπάρχουν;

Γιατί τα περισσότερα σήματα στην αγορά είναι αυτόβουλες δηλώσεις τύπου ΙΙ;

Τι είναι οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις προϊόντων και ποιος είναι ο σκοπός τους;

Τι είναι το LCA?

Είναι το αποτύπωμα άνθρακα το ίδιο με το LCA;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ DAP και EPD;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οικολογικού σήματος και μιας περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων;

Είναι τα LEED, BREEAM, WELL και GREEN πιστοποιητικά προϊόντων;

Τι είναι η πιστοποίηση BREEAM;

Τι είναι η πιστοποίηση LEED;

Πώς συνδέονται τα EPD με την πιστοποίηση BREEAM και LEED;

Τι είναι τα τομεακά EPD;

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA