Vergelijkende gids voor milieukeurmerken

Er is een overvloed aan keurmerken en milieusymbolen op de markt en als consument hebben wij soms moeite om deze informatie op productverpakkingen en gegevensbladen te begrijpen en te interpreteren.

In deze rubriek wordt gepoogd objectieve technische criteria aan te reiken die als leidraad kunnen dienen bij het begrijpen van de vigerende milieuwetgeving, die op de markt worden weergegeven onder de vorm van stempels en certificaten. Hieronder hebben wij een vergelijkende tabel opgenomen van de verschillende soorten keurmerken en hun belangrijkste verschillen:

55284esnl_aaff_tabla_cert_ambientales
 • KEURMER TYPE I: ECO-KEURMERKEN

  sellos_tipo_i

  Dit soort keurmerk geeft aan dat een product of dienst voldoet aan bepaalde vooraf vastgestelde milieu-eisen. Deze zijn overeengekomen door erkende instanties en zijn beschikbaar voor het publiek.

  Hoofdkenmerken:

  - Geregeld door de norm ISO 14024

  - Zij meten de hele levenscyclus van het product of de dienst: ontwerp, fabricage, distributie, gebruik en uiteindelijke verwijdering.

  - Zij worden geverifieerd en gecertificeerd door externe entiteiten.

  - Zij vereisen dat aan alle vereisten wordt voldaan om het certificaat te verkrijgen.

  - Ze certificeren alleen de "beste in hun klasse". De 10% producten die het meest milieuvriendelijk zijn.

  - Hoge mate van geloofwaardigheid

 • KEURMERK TYPE II: MILIEUZELFVERKLARING

  tipo_ii_reciclaje

  Dit zijn keurmerken die door de fabrikanten zijn ontwikkeld. Fabrikanten stellen hun eigen milieucriteria vast, waarvan de naleving wordt weergegeven onder de vorm van symbolen of iconen.

  Hoofdkenmerken:

  - Ze meten elk type milieugegevens dat de fabrikant wil tonen.

  - Er worden geen minimumcriteria vastgesteld waaraan moet worden voldaan.

  - Zij worden door de fabrikant zelf geverifieerd en gecertificeerd.

  - Variabel geloofwaardigheidsniveau.

  - Veel ecokeurmerken zijn niet meer dan reclameslogans zonder enige echte basis

 • KEURMERK TYPE III: MILIEUPRODUCTVERKLARING

  image

  Milieuverklaringen bieden gekwantificeerde informatie over het effect van een product op het milieu, via een analyse van de volledige levenscyclus ervan.

  Hoofdkenmerken:

  - Geregeld door de norm ISO 14025

  - Zij analyseren de levenscyclus van het product (LCA), vanaf het moment dat de grondstoffen worden gewonnen tot het einde van de nuttige levensduur.

  - Zij zijn gebaseerd op productcategorieregels, PCR's genaamd, die als technische norm dienen.

  - Er worden geen minimumcriteria vastgesteld waaraan moet worden voldaan.

  - Zij worden geverifieerd en gecertificeerd door externe entiteiten.

  - De certificaten kunnen worden geregistreerd bij officiële instanties zoals Envírondec of het IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V).

  - Hoge mate van geloofwaardigheid

  - De systemen voor duurzaamheidscertificering van gebouwen (LEED, BREEAM, WELL, enz.) beoordelen de aanwezigheid van met EPD's geverifieerde producten.

 • KEURMERK - SUBTYPE I: ECO-KEURMERKEN

  semi_tipo_1

  Keurmerken die aantonen dat een product of service voldoet aan bepaalde vooraf vastgestelde milieueisen, overeengekomen door particuliere entiteiten en Ngo's.

  Hoofdkenmerken:

  - Niet onderworpen aan enige regelgeving.

  - Zij analyseren niet de gehele levenscyclus, maar slechts een specifieke fase. Zij concentreren zich uitsluitend op één kenmerk van het product.

  - Zij worden geverifieerd en gecertificeerd door externe entiteiten.

  - Zij vereisen dat aan alle vereisten wordt voldaan om het certificaat te verkrijgen.

  - Hun doel is een groot aantal producten te bereiken, wat resulteert in een milieuverbetering op sectorniveau.

  - Hoge mate van geloofwaardigheid

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA