Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Privacybeleid

Welkom op onze website en hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Om ervoor te zorgen dat u gerust bent over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, zouden wij u nu willen tonen wat er met de verkregen gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen wij treffen. Verder zullen wij u informeren over uw wettelijke rechten betreffende de verwerking van deze gegevens.


Persoonlijke gegevensTijdens uw bezoek aan onze website wordt enkel informatie bewaard over de naam van uw internetprovider en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie gebruiken wij enkel om statistische doeleinden (bijv. aantal bezoeken aan specifieke websites). Tijdens dit proces blijft u anoniem als internetgebruiker. Wanneer u gebruik maakt van onze websites worden er in de regel geen persoonlijke gegevens verzameld. Deze worden enkel verzameld als u zelf zulke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een bestelling (Bedrijfsrapport, imagebrochure, technische informatie, etc.). Momenteel worden deze gegevens verzonden in een ongecodeerde vorm. Daarom kan niet worden uitgesloten dat onbevoegde derde partijen deze gegevens onderscheppen en lezen wanneer ze verzonden worden. U hebt echter de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. per post of fax), wat een veiligere manier is dan ze te verzenden via internet.


CookiesWanneer u de downloadpagina van onze website bezoekt, dan plaatsen wij mogelijk informatie op uw computer in de vorm van een cookie. Dit gebruiken wij om u te herkennen tijdens uw volgende bezoek aan de website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw wachtwoord kunnen opslaan zodat u het tijdens uw volgende bezoek niet opnieuw hoeft in te voeren. IfAls u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stel uw internetbrowser dan zo in dat de cookies van uw harde schijf verwijderd worden, alle cookies geblokkeerd worden of dat u gewaarschuwd wordt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan de identiteit van de gebruiker kan worden afgeleid.


Gebruikersprofiel / ToestemmingEr worden geen gebruikersprofielen aangemaakt. Als wij dit in de toekomst zouden willen doen, dan brengen wij u hiervan op tijd op de hoogte nadat u de betreffende webpagina hebt geopend.U hebt de mogelijkheid dit te weigeren. Als u niet wilt dat er een profiel wordt aangemaakt, dan zullen wij die wens uiteraard respecteren en er geen voor u aanmaken. Verder worden er enkel gegevens door ons verzameld, verwerkt of gebruikt voor raadplegings-, advertentie- of marktonderzoeksdoeleinden als u hier vooraf uw toestemming voor hebt verleend.U kunt deze toestemming natuurlijk op elk moment ongedaan maken.


GebruiksbeperkingenWij creëren, verwerken en gebruiken alle persoonlijke gegevens van u in de gebruikscontext van de bedrijfswebsites en tijdens de normale bedrijfsvoering, enkel voor de reeds vermelde doeleinden. U kunt er zeker van zijn dat dit enkel gebeurt binnen het kader van de toepasbare wettelijke regelgevingen / met uw toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens binnen de grenzen van de Federal Data Protection Law \[Federale privacywet] worden mogelijk verstrekt aan derde partijen waarmee wij samenwerken. Wij garanderen door middel van geschikte methodes dat deze derde partijen zelf deze gegevensbescherming naleven. Wanneer wij hiertoe verplicht zijn om wettelijke redenen of op gerechtelijk bevel, dan zullen wij uw gegevens verstrekken aan instanties die recht hebben op deze informatie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorverkopen aan derde partijen of deze op de markt brengen.


Openbaar procedureregister & Informatiewet


Het openbare procedureregister op onze website (in overeenstemming met § 4e van de Federal Data Protection Law \[Federale privacywet]) geeft u een algemeen overzicht van de groepen personen en doeleinden waarvan en waarvoor ons bedrijf gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt. Op verzoek informeren wij u ook graag schriftelijk of wij persoonlijke gegevens van u bezitten en wat de aard van deze gegevens is. Wanneer mogelijk bieden wij u ook de mogelijkheid deze persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren. U kunt ons deze updates en correcties verzenden naar het e-mailadres beissier@beissier.es. Wij treffen dan de nodige maatregelen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te wijzigen.


Bescherming van minderjarigen


Kinderen mogen beslist geen persoonlijke gegevens naar onze webpagina verzenden zonder toestemming van hun ouders of voogden. Wij raden alle ouders en voogden aan hun kinderen instructies te geven over het veilig en verantwoordelijk gebruiken van persoonlijke gegevens op het internet. Wij zullen in geen geval bewust door ons verkregen persoonlijke gegevens over kinderen verzamelen, deze op eender welke manier gebruiken of deze verstrekken aan onbevoegde derde partijen.


Links naar andere leveranciers


Op onze site staan directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten onze verantwoordelijkheidssfeer liggen, en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld betreffende inhouds- en gegevensbescherming / gegevensbeveiliging van deze websites. IHet is niet in alle gevallen mogelijk deze inhoud afzonderlijk te testen. Wij verzoeken u illegale inhoud op deze gelinkte websites onmiddellijk aan ons te melden.

Raadpleeg in verband hiermee ook onze Aansprakelijkheidsuitsluiting.


Beveiligingsprincipes


Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat gegevens die door ons worden opgeslagen over uw werknemers, klanten, leveranciers of andere persoonlijke gegevens beschermd worden tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegde derde partijen. Dit veiligheidsniveau is onderhevig aan continue herzieningen en wordt aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.


Verklaring van overeenstemming van de gebruiker


Als u onze website gebruikt, verklaart u ermee akkoord te zijn dat alle door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons mogen worden opgeslagen en verwerkt en dat zij gebruikt mogen worden met inachtneming van het bovenstaande.